VULCAN
 
Logo Projektu
Logotypy UE
>O projekcie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu  wykorzystania  nowoczesnych technik informa- cyjno-komunikacyjnych (ICT)  wspierających  zarządzanie, nadzór, finansowanie  i organizację  działalności oświatowej oraz monitoring pro- cesu nauczania.

>Więcej o projekcie
>Aktualności
Zakończenie realizacji projektu
Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy realizację szkoleń w ramach naszego projektu!Zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem w edukacji zapraszamy do udziału w innych...
data publikacji: 2011-10-30
1 2 3 4 > Więcej aktualności
>Kogo zapraszamy
Zgodnie z założeniami projektu, adresatami szkoleń są nauczyciele, kadra kierownicza i pracownicy administracji  wszystkich typów szkół oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (wydziały edukacji oraz wydziały finansowe) zajmujący się sprawami oświaty, posiadający wykształcenie co najmniej średnie oraz zamieszkali i pracujący na terenie województwa dolnośląskiego.
» Więcej...
>Efekty
Osoby uczestniczące w szkoleniach nabędą umiejętności:
  • stosowania nowoczesnych narzędzi ICT w pracy dydaktycznej,
  • stosowania nowoczesnych narzędzi ICT w zarządzaniu szkołami oraz nadzorze nad procesem nauczania,
  • zarządzania oświatą z wykorzystaniem narzędzi ICT,
  • zarządzania finansami w oświacie z wykorzystaniem narzędzi ICT,
  • posługiwania się otwartą platformą edukacyjną Fronter.
» Więcej...
>Terminy szkoleń
Szkolenia będą realizowane na terenie województwa dolnośląskiego od
lutego 2010 r. do października 2011 r.
» Więcej...
UE
2024-04-24 :: © VULCAN sp. z o.o. :: Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty w województwie dolnośląskim w zakresie ICT :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl