Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkoleń otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, odnoszących się do poruszanych na zajęciach zagadnień. Materiały te, dzięki swojej przejrzystej konstrukcji i dopasowaniu do zakresu tematycznego szkolenia, umożliwiają intuicyjne posługiwanie się nimi.  Zostały opracowane w taki sposób, aby także po zakończeniu szkolenia stanowiły wartościowe źródło wiedzy dla jego uczestników.
Dodatkowo, materiały poszerzające zdobywane wiadomości i umiejętności, udostępniane będą uczestnikom w zasobach platformy edukacyjnej Fronter w trakcie trwania projektu.

DATA AKTUALIZACJI: 2010-01-26