VULCAN
 
Logo Projektu
Logotypy UE
>Rekrutacja

Proces rekrutacji odbywa się w trzech etapach:

1. Zgłoszenie na szkolenie,
2. Zakwalifikowanie,
3. Uczestnictwo.

1. Zgłoszenie na szkolenie

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać na dwa sposoby:

ON-LINE - poprzez rejestrację w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, a następnie wypełnienie udostępnionego na stronie projektu formularza zgłoszenia na szkolenie.

Rejestracja w bazie szkoleń służy do utworzenia osobistego konta, niezbędnego do logowania się do bazy i zgłaszania na wybrane szkolenia. Po zdefiniowaniu danych wymaganych do logowania (login - PESEL i hasło) będziecie Państwo poproszeni także o podanie swoich danych adresowych.

Ważne! Należy pamiętać, że rejestracja nie jest jednoznaczna ze zgłoszeniem się na szkolenie. Aby zgłosić się na szkolenie, należy zalogować się w internetowej bazie szkoleń (posługując się numerem PESEL i zdefiniowanym na etapie rejestracji hasłem), a następnie wypełnić formularz zgłoszenia na szkolenie
 
Aby dowiedzieć się szczegółowo jak dokonać rejestracji, zalogować się i zgłosić na szkolenie on-line, wystarczy kliknąć znajdujący się w lewym menu baner Jak zgłosić się na szkolenie.

DROGĄ TRADYCYJNĄ - poprzez formularz zgłoszenia na szkolenie wydrukowany ze strony internetowej projektu  (Dokumenty do pobrania), wypełniony, podpisany i wysłany do Biura Projektu:

faksem pod numer: 71 375 15 01,
pocztą na adres:  VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław,
e-mailem (zeskanowany dokument w załączniku) na adres: projektdolnoslaski@vulcan.edu.pl.

Państwa zgłoszenie, dokonane on-line lub drogą tradycyjną, zostanie ocenione przez organizatora szkoleń pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa w szkoleniach określonych w regulaminie szkoleń.
Informację o zakwalifikowaniu, wraz z propozycją terminu i miejsca szkolenia, otrzymacie Państwo od nas telefonicznie lub poprzez e-mail.

2. Zakwalifikowanie

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie należy pobrać, wypełnić i opatrzyć niezbędnymi podpisami wymagane dokumenty: „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” i „Zaświadczenie o zatrudnieniu”, a następnie niezwłocznie przesłać je faxem pod numer: 071 375 15 01 lub e-mailem (zeskanowane dokumenty w załączniku) na adres: projektdolnoslaski@vulcan.edu.pl. Oryginały należy przekazać trenerowi w pierwszym dniu szkolenia lub odesłać pocztą na adres Biura Projektu: VULCAN sp. z.o.o, ul. Wołowska 6,  51-116 Wrocław z dopiskiem „Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty w województwie dolnośląskim w zakresie ICT”.

Ważne! Poprawne wypełnienie ww. dokumentów jest warunkiem uczestnictwa w projekcie. Tylko w pełni poprawnie wypełnione dokumenty będą brane pod uwagę.
 
Wymagane dokumenty należy pobrać ze strony projektu.
Szczegóły dotyczące przekazania dokumentów organizatorowi znajdziecie Państwo w regulaminie szkoleń.

3. Uczestnictwo

Po przesłaniu wyżej wymienionych dokumentów otrzymacie Państwo od organizatora szkoleń informację o nadaniu Państwu statusu uczestnika projektu.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami uzyskania statusu uczestnika projektu, określonymi w regulaminie szkoleń.
DATA AKTUALIZACJI: 2010-02-04
» O projekcie » Drukuj
UE
2024-04-09 :: © VULCAN sp. z o.o. :: Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty w województwie dolnośląskim w zakresie ICT :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl