Terminy szkoleń
Szkolenia będą realizowane na terenie województwa dolnośląskiego od lutego 2010 r. do października  2011 r.
Konkretne miejsca i szczegółowe terminy szkoleń są ustalane na podstawie kolejności zgłoszeń i miejsca zatrudnienia zgłaszających się osób, przy jednoczesnym uwzględnieniu limitu miejsc. Ze względu na to, iż zaplanowane szkolenia odbywać się będą w salach komputerowych, limit miejsc w jednej grupie wynosi 10 osób.  
Szczegółowe informacje na temat miejsca i terminu szkolenia zostaną przekazane uczestnikowi po zakwalifikowaniu jego zgłoszenia na szkolenie. Poszczególne etapy rekrutacji określa regulamin szkoleń.
DATA AKTUALIZACJI: 2010-02-01