VULCAN
 
Logo Projektu
Logotypy UE
>Kogo zapraszamy
Zgodnie z założeniami projektu, adresatami szkoleń są  nauczyciele, kadra kierownicza i pracownicy administracji  wszystkich typów szkół oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (wydziały edukacji oraz wydziały finansowe) zajmujący się sprawami oświaty, posiadający wykształcenie co najmniej średnie oraz zameldowani i pracujący na terenie województwa dolnośląskiego, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a w następstwie poprawić jakość i organizację procesu kształcenia w swoich placówkach, poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT).

Prosimy o zapoznanie się z określonymi w regulaminie szkoleń  warunkami uczestnictwa w projekcie.
DATA AKTUALIZACJI: 2010-01-26
» O projekcie » Drukuj
UE
2024-06-11 :: © VULCAN sp. z o.o. :: Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty w województwie dolnośląskim w zakresie ICT :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl