VULCAN
 
Logo Projektu
Logotypy UE
>Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkoleń otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, odnoszących się do poruszanych na zajęciach zagadnień. Materiały te, dzięki swojej przejrzystej konstrukcji i dopasowaniu do zakresu tematycznego szkolenia, umożliwiają intuicyjne posługiwanie się nimi.  Zostały opracowane w taki sposób, aby także po zakończeniu szkolenia stanowiły wartościowe źródło wiedzy dla jego uczestników.
Dodatkowo, materiały poszerzające zdobywane wiadomości i umiejętności, udostępniane będą uczestnikom w zasobach platformy edukacyjnej Fronter w trakcie trwania projektu.

DATA AKTUALIZACJI: 2010-01-26
» O projekcie » Drukuj
UE
2024-04-24 :: © VULCAN sp. z o.o. :: Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty w województwie dolnośląskim w zakresie ICT :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl